Back To Top

Banner top

Thong tu so 09

Hàng hóa có xuất xứ từ Cam-pu-chia nhập khẩu vào Việt Nam theo hạn ngạch thuế quan được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

Căn cứ Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia ký ngày 26 tháng 12 năm 2013, ngày 24 tháng 02 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 và năm 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Cam-pu-chia.

Xem tiếp...

Liên hệ VNNP EDU