Back To Top

Banner top

khoa nghe ke toan az-tm-xnk-xlxdBạn chưa bao giờ học kế toán và muốn có một nghề nghiệp ổn định trong DN xây dựng xây lắp. 

Bạn là thư ký, trợ lý hay quản lý DN mô hình TM- XNK - XDXL muốn biết nghề để tham mưu và quản lý đúng mục tiêu Sếp đề ra: Khóa học kế toán từ A đến Z dành cho người chưa biết sẽ giúp bạn đạt được điều đó.

Giới thiệu chung:

Đối tượng: Chưa biết gì kế toán, cán bộ kế toán DN; sinh viên các chuyên ngành; sinh viên kế toán muốn học lại từ đầu.               

Thời gian học: Sáng, Chiều, Tối các ngày trong tuần và ngày Chủ nhật.

Thời lượng đào tạo:Từ 3 tháng – 5 tháng (Đào tạo tới khi thành nghề).

Phương pháp đào tạo:

Tài liệu học: Các chứng từ sống về nghành nghề thương mại, xuất nhập khẩu, XDXL phát sinh thực tế.

Công cụ học: Máy vi tính; Các phần mềm kế toán DN; Các phần mềm thuế.

Phương pháp đào tạo: Thực hành thực tế cách thức thực hiện và trải nghiệm kinh nghiệm giải quyết các tình huống khó thường phát sinh, đòi hỏi các kế toán thật lâu năm và giỏi mới có thể xử lý được.

Giáo trình: Do Chuyên gia Phạm Hiền biên soạn dựa trên sự trải nghiệm thực tế tại các DN.

Kết quả đạt được sau khóa học:

Thực hiện trọn vẹn nghề kế toán – thuế Doanh nghiệp TM, XNK

-   Học viên tự tin thực hiện từ A đến Z nghề kế toán thương mại hàng hóa, kế toán xuất nhập khẩu tương đương kinh nghiệm làm việc 10 năm.

-   Thành thạo kinh nghiệm thu thập, thẩm định các chứng từ, tài liệu chính xác để hạch toán kế toán.

-   Thành thạo kinh nghiệm thẩm định chính xác các phát sinh đảm bảo sử dụng đúng tài khoản hạch toán.

-   Thành thạo kinh nghiệm lập các chứng từ kế toán, các tài liệu đảm bảo tính chặt chẽ và an toàn cho chứng từ gốc.

-   Thành thạo kinh nghiệm đọc và lập các chứng từ, tài liệu xuất nhập khẩu.

-   Thành thạo kinh nghiệm xác định các chi phí hợp lý, hợp lệ, được trừ an toàn theo quy định của Pháp luật thuế.

-   Thành thạo kinh nghiệm lập và kiểm tra các loại sổ sách kế toán theo quy chuẩn của BTC và được phép quyết toán của Thanh tra thuế: Sổ chi tiết hàng hóa, vật tư; Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả; Sổ phân bổ; Sổ  khấu hao; Sổ lương; Sổ cái cái tài khoản từ loại 1 đến 9.

-   Thành thạo kinh nghiệm quản lý, xử lý, giải quyết vấn đề tất cả các vị trí kế toán trong DN thương mại, XNK như kế toán vật tư, giá thành, công nợ, vay, kế toán tổng hợp, kế toán thuế…

-   Thành thạo kinh nghiệm lập và điều chỉnh báo cáo thuế các loại theo tháng, quý, năm…

-   Thành thạo kinh nghiệm cân đối chi phí, thu nhập, lãi lỗ… theo kế hoạch của Ban giám đốc và DN.

-   Thành thạo kinh nghiệm tham mưu cho Ban giám đốc về kế toán, thuế và các công tác khác liên quan.

-   Thành thạo kinh nghiệm và kỹ năng giao dịch, giải trình, quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cam kết của VNNP trong đào tạo kế toán:

-   Học một khóa tại VNNP làm suất sắc từ A-Z các công việc kế toán, các vị trí kế toán trong DN thương mại và XNK mà không phải học thêm bất kỳ khóa học nào khác.

-   Dạy tất cả các kinh nghiệm thực tế thường phát sinh trong DN, giúp sinh viên định hình được nghề kế toán.

-   Chuyên gia Phạm Hiền trực tiếp giảng dạy các phần hành kỹ năng mềm, các kinh nghiệm thực tế nhằm phát triển và thăng tiến nhanh trong nghề kế toán.

-   Học viên được cấp: Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán thực tế của VNNP.

-   Học viên được VNNP hỗ trợ nghiệp vụ lâu dài trong suốt quá trình công tác: Qua điện thoại, Email hoặc tại trụ sở VNNP - Hoặc thông qua hệ thống tổng đài: 1900.636.389

-   Học viên được tham gia CLB nghề kế toán thuế tại VNNP; Tham gia các hội thảo bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán và thuế miễn phí định kỳ tại VNNP theo tháng, quý, năm.

-   Được VNNP giới thiệu việc làm đến các DN uy tín hoặc được xét tuyển đặc cách làm việc tại VNNP với mức lương cao và đầy đủ các chế độ của nhà nước quy định.

-   Hoàn lại 100% học phí cho học viên nếu không đào tạo thành nghề theo quy định.

Nội dung chi tiết:

1. Khóa học nguyên lý kế toán

-   Bản chất của kế toán trong doanh nghiệp.

-   Chế độ kế toán doanh nghiệp, cách lựa chọn phù hợp với từng loại DN.

-   Các thuật ngữ cơ bản trong kế toán: Thuật ngữ nghành và thuật ngữ chuyên môn.

-   Hệ thống tài khoản và cách sử dụng tài khoản tương ứng với các phát sinh tài chính của DN.

-   Bản chất của các hóa đơn, chứng từ trong kế toán, cách phân loại và phân biệt hóa đơn hợp lý hợp lệ theo quy định của cơ quan thuế.

-   Định khoản và hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh trong DN.

2. Khóa học thực hành tính toán kế toán và hạch toán kế toán chuyên sâu

-   Thực hành lập các chứng từ kế toán: hóa đơn tài chính, chứng từ ngân hàng, chứng từ xuất nhập khẩu, chứng từ kế toán khác…

-   Thực hành tính toán: chi phí hợp lý, thu nhập tính thuế, giá vốn hàng hóa cho hàng hóa thương mại trong nước và hàng hóa xuất nhập khẩu, phân bổ CCDC và chi phí trả trước.

-   Thực hành quy trình hạch toán kế toán khép kín trên hệ thống chứng từ thực tế: Từ khi nhận chứng từ, phân loại tính hợp lý chứng từ  đến khi tập hợp chi phí, tính giá vốn, tính được kết quả kinh doanh…

-   Thực hành kỹ năng quản lý công việc kế toán của từng vị trí kế toán chủ chốt trong DN hiện nay.

-   Luyện thực hành hạch toán kế toán chuyên sâu tất cả các nghiệp vụ thường xuyên phát sinh trong DN, kỹ năng xử lý hạch toán sai sót trên chứng từ thực tế.

3. Khóa học tính giá thành dịch vụ và hạch toán dịch vụ

-   Sử dụng tài khoản chính xác và quy trình hạch toán cho các gói dịch vụ XDXL cung cấp an toàn.

-   Thẩm định dự toán công trình đảm bảo không rủi ro.

-   Thu thập, cân đối chi phí  công trình, tính giá thành công trình hoàn thành, tính giá trị công trình dở dang…

4. Khóa học thực hành ghi chép sổ sách kế toán trên excel và phần mềm

-   Thực hành quy trình ghi chép sổ sách từ chứng từ thực tế lên các loại sổ chi tiết, sổ cái, sổ nhật ký chung… trên excell và phần mềm kế toán.

-   Thực hành ghi chép sổ khấu hao tài sản, phân bổ CCDC, phân bổ chi phí trả trước, lập sổ lương…

-   Thực hành lập tài liệu khác nhằm đảm bảo an toàn chi phí cho DN: Các hợp đồng lao động, các tài liệu khác nhằm chặt chẽ chứng từ gốc kế toán.

-   Thực hành kỹ năng kiểm tra phát hiện sai sót và điều chỉnh sổ sách kế toán.

5. Khóa học thực hành lập báo cáo tài chính

-   Quy trình lập báo cáo tài chính: Theo từng bảng biểu trong báo cáo.

-   Thực hành lập bộ BCTC hoàn chỉnh đủ điều kiện nộp cho cơ quan thuế.

-   Kỹ năng kiểm tra phát hiện sai sót BCTC và phương pháp điều chỉnh.

6Khóa học thực hành lập báo cáo thuế

-   Quy trình lập các báo cáo thuế GTGT, báo cáo thuế TNDN, báo cáo thuế TNCN…theo tháng, quý, năm.

-   Các nguyên tắc điều chỉnh an toàn các sai sót của báo cáo thuế đã nộp.

-   Thực hành lập báo cáo các loại thuế theo các chứng từ và tài liệu thực tế trên phần mềm mã vạch thuế.

7. Khóa học kỹ năng phòng tránh rủi ro kế toán - thuế

-   Phân tích bản chất các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN… trong Doanh nghiệp.

-   Phòng tránh và biện pháp xử lý các sai phạm trong việc nhận và xuất hóa đơn, chứng từ, cách kiểm tra hóa đơn giả, hóa đơn bỏ trốn…

-   Phòng tránh và biện pháp xử lý các sai phạm trong tập hợp và ghi nhận chi phí, giá vốn, doanh thu, thu nhập….

-   Kỹ năng phòng tránh sai sót và biện pháp xử lý các sai sót cho từng báo cáo thuế.

8. Khóa học kỹ năng giải trình và quyết toán thuế với thanh tra thuế

-   Kỹ năng giao dịch, giải quyết vấn đề với cơ quan thuế.

-   Kỹ năng giải trình số liệu và quyết toán thực tế với thanh tra thuế.

9Khóa học định hướng và phát triển thành công nghề kế toán

-   Thảo luận, định hướng phát triển nghề nghiệp kế toán: Cách thực hiện khoa học; Kỹ năng bứt phát lên các vị trí quản lý cấp cao…

-   Giải đáp thắc mắc và các kỹ năng cần thiết trong tác nghiệp công việc.

ĐẢM BẢO HỌC VIÊN HỌC XONG KHÓA NÀY LÀM TRỌN VẸN NGHỀ KẾ TOÁN – THUẾ VỚI CÁC VỊ TRÍ KHÁC NHAU TRONG DNTM (TRONG NƯỚC VÀ XNK) MÀ KHÔNG PHẢI HỌC THÊM BẤT KÝ KHÓA HỌC NÀO.

Bản quyền thuộc về VNNP!

Liên hệ đăng ký

Tại đây

Hotline: 0904 884 917/0904 884 919

Sinh viên kế toán

Thực hành kinh nghiệm nghề kế toán tổng hợp thuế mô hình TM - XNK - XLXD

Thực hành kinh nghiệm nghề kế toán tổng hợp thuế mô hình TM - XNK - XLXD

Kế toán cho mô hình Xây dựng xây lắp là vị trí khó nhất nhưng cũng hot nhất hiện nay. Khóa học: "Thực hành kinh nghiệm nghề kế toán tổng hợp thuế mô...

Xem tiếp

Thực hành kinh nghiệm nghề kế toán tổng hợp thuế mô hình TM - XNK - SX

Thực hành kinh nghiệm nghề kế toán tổng hợp thuế mô hình TM - XNK - SX

Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh thường rất đa năng, đa dạng trong lĩnh vực ngành nghề, mô hình TM - XNK - SX  mọc lên rất nhiều. Đồng nghĩa...

Xem tiếp

Thực hành kinh nghiệm nghề kế toán tổng hợp thuế mô hình TM - XNK

Thực hành kinh nghiệm nghề kế toán tổng hợp thuế mô hình TM - XNK

Bạn muốn xuất sắc vượt qua các ứng viên nặng ký có nhiều năm kinh nghiệm. Bạn muốn thăng tiến nhanh và tạo được niềm tin, sự trọng dụng của...

Xem tiếp

Khóa học nghề kế toán chuyên sâu mô hình doanh nghiệp TM - XNK

Khóa học nghề kế toán chuyên sâu mô hình doanh nghiệp TM - XNK

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán năm 1 + năm 2 muốn hình dung và để học môn kế toán trên trường được dễ dàng, đạt điểm cao hơn.  Bạn là...

Xem tiếp

Kế toán doanh nghiệp

Nghề kế toán thuế AZ

Nghề kế toán thuế AZ

  Tại sao doanh nghiệp không chọn người nhà tin cậy làm kế toán? Trung tâm kế toán VNNP với gần 15 năm đào tạo kế toán thuế, dạy kế toán tổng hợp...

Xem tiếp

Nghề kế toán quản trị AZ

Nghề kế toán quản trị AZ

  Nghề kế toán quản trị AZ Các chủ doanh nghiệp luôn nghĩ rằng mình có thể nắm chắc và chính xác được mọi vấn đề phát sinh trong kế toán quản...

Xem tiếp

Khóa kỹ năng và kinh nghiệm phát triển nghề kế toán

Khóa kỹ năng và kinh nghiệm phát triển nghề kế toán

Đã xa rồi cái thời mà nhân viên kế toán chỉ biết đến hạch toán và con số. Với sự phát triển chóng mặt của các Dn kéo theo sự...

Xem tiếp

Khóa học kỹ năng phòng tránh và xử lý rủi ro các loại thuế trong kế toán

Khóa học kỹ năng phòng tránh và xử lý rủi ro các loại thuế trong kế toán

Năm 2011 có thông báo "Nguồn ngân sách thuế trong kho bạc đã cạn" và năm 2012 trở đi "Cơ quan thuế phải tăng cường kiểm tra, rà soát doanh nghiệp...

Xem tiếp

Khóa học kỹ năng giải quyết vấn đề trong thực hiện kế toán - thuế

Khóa học kỹ năng giải quyết vấn đề trong thực hiện kế toán - thuế

Làm sao để BGĐ yên tâm và không mất hàng tỷ đồng khi quyết toán thuế? Làm sao áp dụng luật thuế phù hợp và mang tính lợi ích cao...

Xem tiếp

Khóa học bồi dưỡng nghề kế toán tổng hợp thuế TM - XNK - DV

Khóa học bồi dưỡng nghề kế toán tổng hợp thuế TM - XNK - DV

Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh thường rất đa năng, đa dạng trong lĩnh vực ngành nghề, mô hình TM-XNK thường đi đôi với nghành nghề DỊCH VỤ. Đây...

Xem tiếp

Khóa học bồi dưỡng nghề kế toán tổng hợp thuế TM - XNK - XLXD

Khóa học bồi dưỡng nghề kế toán tổng hợp thuế TM - XNK - XLXD

Kế toán cho mô hình xây dựng xây lắp là vị trí khó nhất hiện nay nhưng cũng hot nhất hiện nay vì có mức thu nhập rất cao. Làm sao...

Xem tiếp

Khóa học bồi dưỡng nghề kế toán tổng hợp thuế TM - XNK - SX

Khóa học bồi dưỡng nghề kế toán tổng hợp thuế TM - XNK - SX

Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh thường rất đa năng, đa dạng trong các lĩnh vực ngành nghề, mô hình TM-XNK-SX  mọc lên rất nhiều. Đồng nghĩa với đó...

Xem tiếp

Khóa học bồi dưỡng nghề kế toán tổng hợp thuế TM - XNK

Khóa học bồi dưỡng nghề kế toán tổng hợp thuế TM - XNK

Bạn đã ra trường và đi làm. Bạn đang phụ trách một vị trí kế toán nhỏ trong phòng kế toán. Liệu bạn có thể khẳng định bản thân sẽ...

Xem tiếp

Người chưa học kế toán

Khóa nghề kế toán A-Z mô hình doanh nghiệp TM - XNK - XLXD

Khóa nghề kế toán A-Z mô hình doanh nghiệp TM - XNK - XLXD

Bạn chưa bao giờ học kế toán và muốn có một nghề nghiệp ổn định trong DN xây dựng xây lắp.  Bạn là thư ký, trợ lý hay quản lý DN mô...

Xem tiếp

Khóa nghề kế toán A-Z mô hình doanh nghiệp TM - XNK - SX

Khóa nghề kế toán A-Z mô hình doanh nghiệp TM - XNK - SX

Bạn là sinh viên các chuyên ngành khác kế toán như ngoại ngữ, kỹ thuật, nông nghiệp, sư phạm, kinh tế… muốn có thêm một nghề để tăng thêm cơ hội xin...

Xem tiếp

Khóa nghề kế toán A-Z mô hình doanh nghiệp TM - XNK - DV

Khóa nghề kế toán A-Z mô hình doanh nghiệp TM - XNK - DV

Bạn chưa bao giờ học kế toán và muốn có nghề nghiệp ổn định. Bạn là thư ký, trợ lý hay quản lý doanh nghiệp mô hình TM- XNL - DV...

Xem tiếp

Khóa học nghề kế toán A-Z mô hình doanh nghiệp TM - XNK

Khóa học nghề kế toán A-Z mô hình doanh nghiệp TM - XNK

Bạn đang là sinh viên, tại sao nên chọn kế toán? Nghề kế toán hiện nay là một nghề được coi là có tính ổn định cao, thu nhập khá, không...

Xem tiếp

Liên hệ VNNP EDU