Back To Top

Banner top

3034922 Fotolia 32038503 XSKhi làm việc nhóm hiệu quả công việc của bạn tăng tốt tuy nhiên để có một kết quả tốt thì bạn và đồng đội đã diễn ra những tranh cãi thậm chí là mâu thuẫn. Vậy làm sao để giải quyết mâu thuẫn khi làm việc nhóm?

1. Đoàn kết
Đoàn kết chính là mấu chốt vấn đề. Cả nhóm phải có sự liên kết, hiểu nhau thì khi xảy ra mâu thuẫn mới giải quyết nhanh được. Hãy cho các thành viên tự hào về phần việc của họ. Hãy để họ hiểu họ chính là một phần mảnh ghép không thể thiếu để làm nên tập thể và thành công của cả đội. Ngoài ra trưởng nhóm hãy cùng đưa ra những mục tiêu cần đến sự đoàn kết, cố gắng của cả nhóm.
Việc khen ngợi và phê bình phải diễn ra song song trong nhóm để mọi người nhận diện được vấn đề cũng như được khích lệ một cách kịp thời. Trưởng nhóm cũng cần chú ý cho các thành viên báo cáo thường xuyên, chi tiết tình huống công việc để giải quyết hoặc hỗ trợ kịp thời những khó khăn cho các thành viên.

2. Nhận ra các vấn đề
Toàn nhóm đang gặp khó khăn âm ỉ. Bạn muốn mọi người hợp lòng với nhau nhưng xem chừng họ đang có những bất hoà với nhau hoặc bất hòa trong toàn nhóm. Hãy thẳng thắn đưa ra vấn đề trong cuộc họp nhóm. Vấn đề được đưa ra cần có ý kiến của tất cả các thành viên bởi mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Sau đó cùng lắng nghe, mổ xe sâu từng vấn đề và có phương án giải quyết. Như vậy không khiến mâu thuẫn nhóm lên cao mà mọi người vẫn nhìn nhận ra được vấn đề thẳng thắn.

3. Chuyện trò với từng người
Cần giải quyết các vấn đề cá nhân giữa các thành viên với tinh thần xây dựng. Khi xảy ra mẫu thuẫn có nghĩa trưởng nhóm phải chủ động trò chuyện với các thành viên để nắm bắt được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Sau đó họp nhóm và đưa ra các vấn đề. Đừng thấy khó là bỏ sẽ tan ra nhóm hoặc kết luận vội vàng khiến mọi người không phục hoặc sự việc làm ảnh hưởng đến sự tin tưởng, tình cảm của tất cả thành viên trong nhóm.
Cần ngăn chặn kiểu “đổ lỗi” cho người khác – nếu không nó sẽ làm mất tinh thần đồng đội.

4. Xử sự với người gây ra vấn đề
Sau khi đưa ra vấn đề với thành viên gây ra vấn đề, bạn cần có nhiều hành động hơn thế để
giải quyết vấn đề nhưng cũng là để mọi người phục. Chú ý:
- Hãy nói thẳng nói thật
- Nhìn và suy xét vấn đề từ góc độ lợi ích nhóm
- Hãy lợi dụng vấn đề để cùng thay đổi các vấn đề khác
- Giải quyết và nhìn nhận vấn đề tích cực.
- Không nóng giận mà giải quyết mọi thức bình tĩnh

5. Giải quyết mâu thuẫn
Sự mâu thuẫn cá nhân với nhau có thể mau trở thành vấn đề cho toàn nhóm. Nhưng hãy là người trung gian để xoa dịu mâu thuẫn này. Giúp các thành viên có điểm lắng để nhìn nhận toàn bộ vấn đề sau đó nói chuyện với nhau tốt hơn là việc giải quyết ngay khi đó.
Vấn đề ở đây là cải thiện cách hành xử, tránh mang tính chất khiển trách hoặc phê phán.

Chúc bạn thành công!

Liên hệ VNNP EDU