Back To Top

Banner top

Đào tạo hành chính

Khóa học hành chính văn phòng dành cho sinh viên

Khóa học hành chính văn phòng dành cho sinh viên

Bạn là sinh viên hoặc bạn đang muốn thử sức trong công việc hành chính văn phòng. Bạn đã học ngoại ngữ, luật, ngữ văn….hay bất kỳ nghành nghề nào khác...

Xem tiếp

KHÓA NGHỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP

KHÓA NGHỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP

Các bạn thường có suy nghĩ khi làm việc tại vị trí hành chính văn phòng cho một doanh nghiệp đâu có khó, Sếp yêu cầu mình làm gì thì làm đó, đâu cần...

Xem tiếp

Vai trò quản lý hành chính nhân sự trong doanh nghiệp

Vai trò quản lý hành chính nhân sự trong doanh nghiệp

Có thể nói quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt bởi đó chính là quản trị con người trong một tập thể, một doanh nghiệp.

Xem tiếp

Liên hệ VNNP EDU