Back To Top

Banner top

ĐI HỌC NGAY ĐỂ KHÔNG BẾ TẮC

IMG 0306 FILEminimizerAnh/Chị là chủ DN và đang đau đầu, loay hoay bất an về nhân sự, làm việc không hiệu quả   Bạn đang làm công tác hành chính, nhân sự nhưng thấy rất mệt mỏi và muốn phát triển hơn   

Bạn đang thất nghiệp hoặc chán với công việc cũ muốn có một cơ hội phát triển tốt hơn

Bạn muốn tham mưu giúp Sếp có một hệ thống quản lý hiệu quả nhất

---------------------------------------------------------

DN Ý THỨC ĐẦU TƯ CHO QUẢN LÝ HỆ THỐNG SẼ LUÔN THÀNH CÔNG

  Có sản phẩm tốt mà không có hệ thống quản tốt sẽ không phát triển bền vững

  Có hệ thống mà không có nguồn nhân lực có năng lực thì sẽ không có giá trị mong đợi   Cốt lõi để phát triển DN là Sản phẩm – Chiến lược – Nguồn nhân lực hiệu quả…

---------------------------------------------------------

CÁ NHÂN KHÔNG CẦU TIẾN SẼ LUÔN BỊ ĐÀO THẢI VÀ ÍT CÓ CƠ HỘI

  Đừng chỉ ngồi ở một vị trí và biết một việc… bạn sẽ bị đào thải và không thể thích nghi thêm   Đừng nghĩ rằng làm như thế này là ổn và không chịu đầu tư phát triển…bạn sẽ bị thụt lùi

  Cốt lõi để phát triển cá nhân là Đầu tư học tập – Năng lực – Tâm huyết – Thu nhập tốt

--------------------------------------------------------

HỌC TẤT CẢ NHỮNG GÌ MỘT NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ GIỎI CẦN CÓ

  Thực hiên tất cả các công tác của phòng nhân sự với kỹ năng chuyên nghiệp   Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự theo quy trình, quy chế chuẩn và hiệu quả

  Hành lang pháp trong quản trị nhân sự đảm bảo pháp luật và yêu cầu QL của DN


  Kỹ năng đào tạo, nhận diện, thuyết phục, tạo động lực, giải quyết vấn đề cho nhân sự   Kỹ năng vận hành công việc quản hệ thống nguồn nhân lực hiệu quả..

--------------------------------------------------------

HIỆU QUẢ SAU CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  Bất kỳ công việc nào hoặc vấn đề gì về nhân sự luôn làm rất tốt và hiệu quả

  Độc lập xây dựng hệ thống quản nhân sự và tham mưu cho Sếp chuyên nghiệp   Nắm bắt được cốt lõi về luật lao động theo nhà nước và sự linh hoạt trong quản lý   Khả năng nhận diện và kỹ năng tương tác trong quản lý hệ thống nhân sự tinh tế   Trở thành một nhân tố quan trọng trong mắt Sếp và trong hệ thống DN..

  Có khả năng nói năng lưu loát; giải quyết vấn đề; thuyết phục và đứng trước đám đông   Có khả năng dẫn dắt và truyền cảm hứng cho cán bộ công nhân viên cho doanh nghiệp

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Chức năng nhiệm vụ Phòng nhân sự

  Chức năng nhiệm vụ của phòng.

  Các vị trí công việc, chức năng công việc chuyên môn của từng vị trí.

Phần 2: Kỹ năng xây dựng quy chế

  1. Kỹ năng tuyểndụng

  Kỹ năng xây dựng kế hoạch tuyển dụng: Vị trí tuyển dụng, yêu cầu công việc, hiệu quả sử dụng…

   Kỹ năng phỏng vấn: Xây dựng các câu hỏi phỏng vấn, cách phỏng vấn để chọn được ứng viên như kế hoạch đã đề ra.

    Kỹ năng đàm phán, thỏa thuận hợp đồng với ứng viên được tiếp nhận.

   Kỹ năng quản tuyển dụng mang lại tính tiết kiệm, tính cần thiết và hiệu quả sử dụng cao cho DN


  1. Kỹ năng tiếp nhận và quảntrị

Kỹ năng tiếp nhận nhân sự, lập hợp đồng lao động.

- Lập quy chế quản trị nhân sự các phòng ban: Quyền hạn, trách nhiệm của từng vị trí nhân sự.   Kỹ năng quản hồ sơ nhân sự, theo dõi hợp đồng lao động    nhân sự.

- Kỹ năng giải quyết tồn đọng nhân sự cho Sếp, giải quyết chế độ nhận sự theo quy chế của DN và theo quy định của Nhà nước.

Kỹ năng xây dựng văn hóa đồng nghiệp, văn hóa Sếp và nhân viên chuyên nghiệp trong DN. 

Kỹ năng tiếp sức cho nhân sự ý thức gắn bó phát triển công việc bản thân và cho sự phát triển của DN.

  1. Kỹ năng đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhânsự

Lập kế hoạch đào tạo và định hướng kế hoạch phát triển nhân sự mới cho các phòng.

Lập quy chế phát triển tay nghề, nghiệp vụ của nhân sự các phòng ban: Quy chế đào tạo, thi nâng bậc tay nghề, nghiệp vụ; quy chế khen thưởng…

Lập quy chế phát huy sáng kiến của nhân sự, giúp Sếp tìm kiếm các nhân sự tài năng.   Kỹ năng tổng kết đánh giá năng lực nhân viên theo định kỳ cho Sếp

  1. Kỹ năng xây dựng nội quy, quychế

Luật lao động, các điểm cần lưu ý khi áp dụng vào từng mô hình doanh nghiệp.   Lập hợp đồng lao động có lợi cho doanh nghiệp và thỏa đáng cho người lao động.   

- Xây dựng, triển khai nội quy, quy chế và thỏa ước lao động tập thể.

Giải quyết chế độ, thưởng, phạt, nghỉ... cho người lao động

Kỹ năng giải quyết tồn đọng và phát sinh nhân sự: giải quyết chế độ nhận sự theo quy chế   Xây dựng nội quy thực hiện nề nếp làm việc trong doanh nghiệp.

Xây dựng nội quy nghỉ phép, nghỉ lễ tết, nghỉ thai sản cho cán bộ công nhân viên.

- Xây dựng chế tài xử lý sai phạm nội quy, quy chế đã đề ra đảm bảo tuân thủ cao nhất của CBCNV.

Phần 3: Kỹ năng xây dựng quy chế thu nhập, chế độ cho CBCNV

Kỹ năng xây dựng quy chế tiền lương: Kỹ năng lập quy chế tính và chi trả tiền lương cho từng vị trí công việc của các Phòng ban nhằm giúp tăng động lực làm việc và phát huy hết khả năng năng lực của CBCNV, đem lại hiệu quả kinh doanh cao cho doanh nghiệp.

 - Kỹ năng xây dựng chế độ cho CBCNV: Chế độ theo quy định của nhà nước.

 - Kỹ năng lập quy chế khen thưởng theo tháng, quý, năm cho các phòng ban công ty.

Phần 4: Kỹ năng giải quyết nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng, giải quyết chế độ nghỉ việc

 - Xây dựng các quy định xin nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động.   Nội quy lập hồ sơ xét nghỉ việc cho từng vị trí của các phòng ban

 Quy định giải quyết chế độ nghỉ việc cho CBCNV trong từng trường hợp nghỉ việc.   Kỹ năng giám sát và giải quyết sau nghỉ việc của CBCNV.

Phần 5: Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, giải quyết vấn đề

  Kỹ năng thuyết trình hình ảnh DN.

  Kỹ năng thu hút, thuyết phục phong trào DN.

  Kỹ năng thuyết phục quản lý hiệu quả công việc với Sếp.


Phần 6: Chuyên đề nghiệm thu chương trình học

Xây dựng quy chế quản trị nhân sự cho doanh nghiệp mà học viên đang trực tiếp thực hiện. Thảo luận chuyên đề và các kinh nghiệm triển khai quản lý quy chế hiệu quả.

MỖI NGÀY ĐI HỌC LÀ MỘT NGÀY VUI VÀ PHÁT TRIỂN

  Phương pháp học hiện đại thông qua thảo luận, đánh giá, lựa chọn..

  Nội dung học hoàn toàn sát thực với thực tế của DN cần để có hệ thống..   Giảng viên vô cùng sôi nổi, tâm huyết, tận tụy….

  Học viên có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực để học hỏi…

  Đi học được xả stress mà lại có tất cả kiến thức, kỹ năng, khả năng vượt trội để phát triển…

-------------------------------------------------------

HỖ TRỢ SAU KHÓA HỌC

  Có chứng nhận tốt nghiệp khóa học uy tín

  Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong suốt quá trình học viên làm việc tại DN thực tế   Hoàn trả 100% học phí nếu học viên không áp dụng được trong công việc...

  Học lại thoải mái không giới hạn nếu học viên chưa thấy tự tin làm việc..

--------------------------------------------------------

ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THỜI GIAN

  Thời gian học: Ngày chủ nhật hoặc các buổi tối thứ 3 thứ 5 trong tuần.

  Liên hệ: 0904 852 732

Liên hệ VNNP EDU