Back To Top

Banner top

Ky nang chung cua nguoi lam kinh doanh

kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh - Vận hành một doanh nghiệp yêu cầu bạn phải trở thành một cá nhân đa năng. Vì thế, sớm biết được kỹ năng nào bạn đã có và kỹ năng nào cần phải học hỏi rất quan trọng.

Dưới đây là những kỹ năng chung thiết yếu để giúp ích hơn cho việc kinh doanh.

 1. Kỹ năng ủy thác:

Ủy thác là bạn phải biết cách hướng cho nhân viên, thành viên trong doanh nghiệp hoàn thành tốt công việc của doanh nghiệp lúc bạn không thể có mặt hoặc chưa kịp xử lý. Điều kiện cần thiết trong kỹ năng này là sự lựa chọn người ủy thác sao cho phù hợp với công việc, nội dung để ủy thác.

2. Kỹ năng giao tiếp:

kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Trong kinh doanh thì việc giao tiếp tốt sẽ giúp cho bạn đạt được thành công trong việc thuyết phục đối tác, đối tượng. Bạn phải luôn nâng cao khả năng giao tiếp của mình để có thể phù hợp với mọi hoàn cảnh. Bí quyết trong giao tiếp là phải biết cách kết nối hiệu quả tầm nhìn của bạn với đam mê và niềm tin của mình. Hãy luôn chuẩn bị trong đầu mình mọi phương án cho mọi cuộc giao tiếp.

3. Hoạch định chiến lược:

Hoạch định chiến lược là một hoạt động rất quan trọng trong kinh doanh. Nó là quá trình xác định chiến lược công ty của bạn hay phương hướng và quyết định việc phân bổ nguồn vốn cũng như nhân sự. Chiến lược cũng làm cho bạn có được sự chuẩn bị cho những sự rủi ro có thể sẽ xảy ra trong mọi trường hợp. Khi lập hoạch định chiến lược kinh doanh bạn cần lưu ý những điểm sau :

Phải toan tính những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Phải tính được kế hoạch của các đối thủ cạnh tranh.

Phải tính đến khả năng thay đổi lớn trong cơ cấu công ty, ảnh hưởng đến nhiều người, nhằm để cải thiện hiệu quả và tăng trưởng.

4. Kỹ năng lãnh đạo:

Lãnh đạo của một công ty, doanh nghiệp là bạn phải tạo được mối quan hệ và ảnh hưởng lâu dài với khách hàng tương lai, khách hàng, nhà cũng cấp, nhân viên và các nhà đầu tư. Bạn phải làm người lãnh đạo có thể lắng nghe ý kiến của mọi người và giải quyết được những ý kiến đó tốt nhất.

5. Kỹ năng xây dựng nhóm:

Kỹ năng này là bạn lập trong doanh nghiệp những nhóm làm việc theo mục tiêu của công ty. Không những thế bạn phải tạo ra các nhóm khách hàng, nhóm đối tác để việc kinh doanh thuận lợi hơn. Bạn phải hướng được các nhóm có mục tiêu nhất định và vì mục đích của công ty doanh nghiệp.

6. Kỹ năng bán hàng và marketing:

 
 

Trong kinh doanh việc bán hàng và marketing là một khâu quan trọng dẫn đến việc thành công hay không của doanh nghiệp. Tùy theo loại hình, mặt hàng, khu vực mà mỗi doanh nghiệp lại có một chiến lược bán hàng – marketing riêng biệt. Mục tiêu chung của marketing là bán được nhiều hàng nhất có thể cũng như mở rộng phạm vi hoạt động của doanh nghiệp. Yêu cầu của kỹ năng này là bạn phải hình thành được những phương pháp, chính sách bán hàng và marketing – từ định giá, quảng cáo cho đến kỹ thuật bán hàng – là rất thiết yếu trong sự phát triển của doanh nghiệp bạn. Khả năng phân tích cạnh tranh, thị trường và xu hướng ngành đóng vai trò quan trọng cho việc phát triển chiến lược marketing của bạn.

7. Kỹ năng quản lý chung:

Quản lý chung là việc bạn phải quản lý tử tiền, nhân sự, điều phối nhân công trong một doanh nghiệp… Làm thế nào để phát triển để thực hiện một hệ thống làm việc mà có thể quản lý hoạt động hàng ngày, chăm sóc các bên liên quan và hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh đó chính là điểm quan trọng nhất trong việc quản lý chung.

8. Kỹ năng quản lý dòng tiền:

Dòng  tiền chính là máu để duy trì sự sống để duy trì cơ thể của doanh nghiệp. Chúng ta thường thấy đa số các doanh nghiệp lâm vào phá sản có nguyên nhân lớn vào việc quản lý dòng tiền. Theo cách đơn giản nhất, dòng tiền là sự lưu chuyển của tiền vào và ra trong hoạt động kinh doanh. Dòng tiền là nhân tố quyết định trong việc phát triển của các doanh nghiệp, là chỉ số hàng đầu thể hiện sức khỏe của doanh nghiệp. Kỹ năng này yêu cầu bạn phải biết điều phối bảo vệ và kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp, công ty.

9. Kỹ năng quản lý thời gian:

Quản lý thời gian đơn giản là bạn biết sắp xếp công việc, kế hoạch theo trình tự thời gian nhất định.  Kỹ năng quản lý thời gian là một trong những kỹ năng giúp bạn làm chủ được doanh nghiệp. Kỹ năng này sẽ giúp bạn đạt được nhiều lợi ích và sử dụng thời gian một cách thông minh. Nhưng bạn phải biết quản lý thời gian và giải quyết công việc trong thời gian đã vạch ra.

Liên hệ VNNP EDU