Back To Top

Banner top

nghe thuat dam phan - thuyet phuc

Khủng hoảng kinh tế lớn, sức mua giảm sút và sự cạnh tranh tàn khốc giữa các DN

cùng lĩnh vực hàng hóa dịch vụ lên ngôi. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các DN nào cũng như nhau, quảng cáo ưu đãi khuyến mãi, hậu đãi... như nhau. 

Làm sao để bất kỳ ai đã tìm đến để tham khảo hàng hóa, dịch vụ của DN là họ sẽ đặt niềm tin tuyệt đối vào DN?

 

Làm sao để bất kỳ ai có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ đã đến với DN sẽ đồng nghĩa với việc họ sẽ phải là khách hàng trong hiện tại và tương lai?

Khóa học: Huấn luyện nghệ thuật đàm phán và thuyết phục khách hàng sẽ là sự khác biệt cho mỗi DN trong sự cạnh tranh này nếu DN nào biết đón đầu và đi trước.

 

Đối tượng: Các cấp quản lý, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng..

Hình thức tổ chức:

-   Tổ chức đại trà tại VNNP: Học viên đến đăng ký học theo lớp tại trung tâm đào tạo kế toán VNNP.

-   Tổ chức lớp theo nhu cầu DN: Doanh nghiệp tổ chức lớp chuyên biệt tại DN và theo đối tượng sản phẩm và khách hàng của DN.

Số lượng buổi học: 1 buổi

Phương pháp giảng dạy: Trải nghiệm thực tế các tình huống đàm phán, thuyết phục các đối tượng khách hàng khác nhau trong các hoàn cảnh, mối quan hệ khác nhau.

Nội dung khóa học:

-   Nghệ thuật tạo dựng niềm tin tuyệt đối trong lần đầu gặp gỡ khách hàng.

-   Kỹ năng giao tiếp và thương lượng khách hàng (Đặt câu hỏi, dùng câu khẳng định... trong các tình huống tâm lý và nhu cầu khách hàng).

-   Kỹ năng thuyết phục chốt giao dịch (giới thiệu sản phẩm, dịch vụ; tạo sự khác biệt so với đối thủ...).

-   Nghệ thuật thay đổi tình thế tạo tính quyết định chốt nhu cầu nhanh nhất của khách hàng.

Hiệu quả sau khóa học:

-   Thuyết phục và thương lượng với bất kỳ đối tượng khách hàng nào một cách thông minh, linh hoạt, hiệu quả.

Liên hệ VNNP EDU