Back To Top

Banner top

Phan tich mo rong thi truong

Muốn một sản phẩm hay dịch vụ ngay khi vừa mới ra đời trên thị trường đã trở thành một hiện tượng thành công có thể rất khó nhưng có thể dễ dàng hơn nếu biết cách chuẩn bị trước hành trang cho nó một cách chi tiết và thông minh nhất.

 

 

Muốn kinh doanh và thu nhập của DN đạt mục tiêu theo kế hoạch DN phải không ngừng nghiên cứu, tìm tòi các chiến lược tốt nhất cho các vùng thị trường tiềm năng và khách hàng tiềm năng.

Làm sao để nhân viên kinh doanh, bán hàng chủ động và sáng suốt trong việc đón đầu ngăn chặn đón đầu các hệ lụy từ đối thủ cạnh tranh, khả năng thâm nhập, quản lý, mở rộng thị trường và giữ chân được khách hàng tiềm năng thành công?

Khóa học “Kỹ năng phân tích và mở rộng thị trường tiềm năng” giúp nhân viên bán hàng của DN có khả năng chủ động phân tích và tìm kiếm các thị trường tiềm năng cho sản phẩm, dịch vụ kinh doanh.

Đối tượng: Các cấp quản lý, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng.

Hình thức tổ chức: 

-   Tổ chức đại trà tại VNNP: Học viên đến đăng ký học theo lớp tại VNNP.

-   Tổ chức lớp theo nhu cầu DN: Doanh nghiệp tổ chức lớp chuyên biệt tại DN và theo đối tượng khách hàng của DN. 

Số lượng buổi học: 1 buổi

Phương pháp giảng dạy: Trải nghiệm thực tế phân tích thị trường cho các đối tượng hàng hóa, dịch vụ và các mô hình bán buôn, bán lẻ.

Nội dung khóa học: 

-   Kỹ năng phân tích bản chất, thế mạnh, thế yếu của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

-   Kỹ năng tìm kiếm thị trường tiềm năng theo yêu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ.

-   Kỹ năng phân tích khách hàng tiềm năng trong thị trường tìm kiếm.

-   Kỹ năng phân tích đối thủ cạnh tranh (điểm mạnh, điểm yếu trên bề nổi và tiềm lực nội tạng).

-   Kỹ năng phân tích thế mạnh, thế yếu DN nhằm xây dựng chiến lược phát triển tiềm lực cạnh tranh hiệu quả cho DN.

-   Kỹ năng xây dựng kế hoạch, mục tiêu và triển khai mở rộng thị trường bán lẻ, thị trường bán buôn…

-   Kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt, hiệu quả trong việc triển khai mở rộng thị trường. 

Hiệu quả sau khóa học:

-   Có kỹ năng phân tích, triển khai, đón đầu giải quyết thành công trong việc mở rộng thị trường.

Liên hệ VNNP EDU